Biedrības telpu Tērbatas ielā 74
Lietošanas noteikumi.

 1. Par atslēgu izsniegšanu:
  1. Biroja telpu atslēgas tiek izsniegtas tikai pēc pieprasījuma biedrības valdes/padomes locekļiem, darbiniekiem un citām īpašām personām, kuras neierobežo, bet kuras atbilst šiem noteikumiem:
   1. Aktīvs ikdienas biedrs vai projekta brīvprātīgs vadītājs;
   2. Valdei pietuvināts un konkrētam valdes loceklim pakļauts biedrs;
   3. Izturējis biedra kandidāta statusa pārbaudi un apstiprināts biedra statusā.
  2. Atslēgu komplekts sastāv no 1 (vienas) metāla atslēgas biroja durvīm un 1 (viena) elektroniskā čipa ārdurvju un stāva durvju atvēršanai.
 2. Par stāva signalizācijas deaktivizāciju:
  1. Par signalizācijas deaktivizāciju atbildīgs biedrs/valdes/padomes loceklis, kurš biedrībā ir hierarhiski augstākajā pozīcijā starp biroja apmeklētājiem konkrētajā laikā;
  2. Deaktivizācijas kods tiek pateikts atslēgu nodošanas mirklī, par ko persona parakstās 1. Pielikumā esošajā atslēgu izsniegšanas aktā;
  3. Gadījumos, kad biedrs/darbinieks ierodas vai atrodas birojā nakts laikā (no 23.00 līdz 08.00), tam obligāti un nekavējoties jānosūta e-pasts par šo faktu uz birojs@klubsmaja.lv.
  4. Gadījumā, ja signalizācija netiek savlaicīgi deaktivizēta, biedram ir pienākums zvanīt uz EVOR kontroles pulti pa tālruņa numuru +371 29256420 un informēt, ka nav nepieciešamība sūtīt brigādi (zvana Tērbatas iela 74a, 306. Telpa, mums signalizācija atskanēja, nevajag sūtīt brigādi).
 3. Par koplietošanas telpu izmantošanu:
  1. Biedrībai pieejama konferenču zāle, virtuve un labierīcības. Visās koplietošanas telpās, t.sk. gaiteņos biedriem ir pienākums uzturēt tīrību.
  2. Ēdienreižu ēšana atļauta tikai virtuvē, bet biroja telpā drīkst ēst mazās uzkodas (piem., cepumi, augļi), rūpējoties par biroja telpas tīrību un aiz sevis novācot;
  3. Konferenču telpa pieejama izmantošanai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar savas vienības vadītājiem vai, rakstot uz birojs@klubsmaja.lv vismaz 1 diennakti pirms rezervējamā laika. Svētdienās nav nepieciešams saskaņot konferenču telpas izmantošanu.
  4. Ja biedrs sabojā koplietošanas telpu inventāru jaziņo RCO vadītājam.
 4. Par biroja telpas izmantošanu:
  1. Biroja telpas sanāksmēm pieejamas tikai ārpus normālā darba laika (10.00 – 18.00 darba dienās), ja tas nav iepriekš saskaņots ar darbiniekiem;
  2. Individuālam darbam vai kopstrādei biroja telpas pieejamas jebkurā laikā un visiem biedriem, pēc iepriekšējas saskaņošanas ar savas vienības vadītājiem vai, rakstot uz birojs@klubsmaja.lv vismaz 1 diennakti pirms rezervējamā laika. Ja biedram nav atslēgu, taču nepieciešams izmantot biroja telpas, tas iespējams kamēr birojā ir persona, kurai izsniegtas atslēgas vai individuāli rakstot uz birojs@klubsmaja.lv un iesniedzot prasību saņemt atslēgas konkrētā dienā;
  3. Atrodoties biroja telpās, ja kāds no biedriem ir pievienojies tiešsaistes zvanam vai sapulcei, tad lūgums ievērot klusumu un netraucēt;
  4. Ja gadījumā atkritumu tvertne ir pilna, biedram jainformē birojā esošie darbinieki/valdes locekļi, valdes/padomes/darbinieku pienākums ir iznest miskasti;
  5. Izmantojot biroja inventāru un materiālus, tos pēc tam nolikt vietā, kur tie sākumā atradās;
  6. Pēc biroja telpu izmantošanas, veikt telpu uzkopšanu;
  7. Biroja telpās aizliegts lietot apreibinošas vielas, tabakas izstrādājumus;
  8. Ja biedrs sabojā biroja inventāru jaziņo RCO vadītājam;
  9. Biedra neadekvātas uzvedības gadījumā, valdei/padomei/darbiniekiem ir tiesības liegt biedra atrašanos birojā;
  10. Ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos noteikumus.