Erasmus+ akreditācija

2021. gada pavasarī biedrība Klubs “Māja” apņēmās iesniegt apjomīgu projektu, kas ļautu 3 gadu laikā organizēt vairākas jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes.

Kopīgiem spēkiem komanda šo izaicinājumu izpildīja godam. Pateicoties katra ieguldītajai enerģijā, Erasmus+ akreditācija tika veiksmīgi apstiprināta.

Biedrībai pirmajā gadā  tika piešķirts kopumā 89 000 EUR liels finansējums, kas tiek novirzīts, lai rīkotu 2 jauniešu apmaiņas un 2 jaunatnes darbinieku mobilitātes. 

Visu akreditācijas procesa virzību pārrauga Erasmus+ akreditācijas koordinators Marats Abdullajevs.

Savukārt konkrēti katras aktivitātes norisi kopā ar citiem biedriem koordinē 4 pieredzes bagāti jaunieši – Benita, Jēkabs, Emīlija un Marats.

Katrai no aktivitātēm ir sava tēma –   š. g. maijā norisināsies jaunatnes darbinieku mobilitāte par mentālo veselību un dažādām metodēm, kuras var izmantot jaunatnes darbinieki, lai prasmīgāk atbalstītu jauniešus.

Jūlija sākumā par šo pašu – mentālās veselības tēmu notiks jauniešu apmaiņa, kur jaunieši mācīsies, kā caur dažādām aktvitātēm apgūt veidus, kā kļūt noturīgākiem un veicināt savu un citu sadarbības prasmes.

Jūlija beigās savukārt  norisināsies jaunatnes darbinieku mobilitāte par demokrātiju – tiks izzināts, ko dalībniekiem  tā nozīmē, tiks apskatīti 4 demokrātijas līmeņi.  Tiks organizētas arī dažādas simulācijas spēles par šo pašu tēmu.

Augustā ir ieplānota jauniešu apmaiņa par ekoloģijas tēmu un par to, kā dalībnieki var uzlabot vidi sev apkārt. Apmaiņā dalībnieki apgūs veidus, kā dzīvot ilgtspējīgi un videi draudzīgāk.

Papildus – paralēli šīm 4 mobilitātēm ar 1.jūniju biedrībā sāksies otrā cikla aktivitāšu plānošana un līdz nākamā gada septembrim būs jāorganizē  vēl 4 mobilitātes. 

Turi acis vaļā, jo iespējams, ka tu varēsi kļūt par kādas mobilitātes koordinatoru!

Katrai no aktivitātēm ir sava tēma –   š. g. maijā norisināsies jaunatnes darbinieku mobilitāte par mentālo veselību un dažādām metodēm, kuras var izmantot jaunatnes darbinieki, lai prasmīgāk atbalstītu jauniešus.

Jūlija sākumā par šo pašu – mentālās veselības tēmu notiks jauniešu apmaiņa, kur jaunieši mācīsies, kā caur dažādām aktvitātēm apgūt veidus, kā kļūt noturīgākiem un veicināt savu un citu sadarbības prasmes.

Jūlija beigās savukārt  norisināsies jaunatnes darbinieku mobilitāte par demokrātiju – tiks izzināts, ko dalībniekiem  tā nozīmē, tiks apskatīti 4 demokrātijas līmeņi.  Tiks organizētas arī dažādas simulācijas spēles par šo pašu tēmu.

Augustā ir ieplānota jauniešu apmaiņa par ekoloģijas tēmu un par to, kā dalībnieki var uzlabot vidi sev apkārt. Apmaiņā dalībnieki apgūs veidus, kā dzīvot ilgtspējīgi un videi draudzīgāk.

Papildus – paralēli šīm 4 mobilitātēm ar 1.jūniju biedrībā sāksies otrā cikla aktivitāšu plānošana un līdz nākamā gada septembrim būs jāorganizē  vēl 4 mobilitātes. 

Turi acis vaļā, jo iespējams, ka tu varēsi kļūt par kādas mobilitātes koordinatoru!

Projekta koordinators

Marats Abdullajevs

marats@klubsmaja.lv