Stratēģija 2022/2024

Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” stratēģijas galvenais mērķis ir noteikt biedrības ilgtermiņa darbības plānu, vērtības, mērķus un mehānismus tā sasniegšanai. 

Klubs „Māja” ir jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veicināt Latvijas reģionu jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem, aktualizējot Eiropas vērtības un veidojot jauniešos izaugsmi, sniedzot iespēju kļūt par pilsoniski aktīvāku sabiedrības daļu. 

Stratēģija izstrādāta, lai  biedrība varētu pēc iespējas veiksmīgāk turpināt darboties ar jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem, runājot un veidojot aktivitātes par  tiem un pasaulei tobrīd aktuālām tēmām.

Vienlacīgi stratēģija norāda darbības virzienus un jomas, kurās vajadzētu biedrībai pievērst lielāku uzmanību, lai paaugstinātu tās efektivitāti un darbības kvalitāti.