SIF projekts “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei”

Maijā uzsāka darbību SIF projekts "Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei" ar mērķi sniegt atbalstu NVO sektoram Latvijā, integrējot jaunas metodes un izstrādājot sistēmas, kā kvalitātes vadība, datubāzes izstrāde, biedru aktivitātes veicināšanu un citas, kas nodrošinās organizāciju kapacitātes celšanu un ilgtspējību. Projekta mērķa īstenošana būtiski veicinās organizāciju kompetenču attīstību un stiprinās darbu ar jaunatni. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veikti sekojoši uzdevumi: Tiks izstrādātas kapacitātes stiprināšanas un organizācijas ilgstpējības metodes biedrības “Klubs “Māja” - Jaunatne vienotai Eiropai” iekšienē. Izstrādātās metodes konstanti tiks pilnveidotas un attīstītas, lai nodrošinātu to efektivitāti. Tiks veikts pētījums par projekta aktivitāšu ietekmi uz NVO sektoru Latvijā un tā stiprināšanu. Iegūtās zināšanas un pilnveidotās metodes tiks nodotas arī citām jaunatnes organizācijām Latvijā, tādējādi stiprinot NVO sektoru kopumā. Nevalstiskās organizācijas ir būtisks un neatsverams elements demokrātisku procesu īstenošanā un sabiedrības interešu pārstāvniecībā. Diemžēl Latvijā aktīvi nevalstiskā sektora aktivitātēs iesaistās vien aptuveni ⅓ daļa Latvijas iedzīvotāju*. Zemā iedzīvotāju iesaiste ...
Lasīt Tālāk

Apmācības “Arise Within”

Martā aizvadījām šī gada pirmo Erasmus+ jaunatnes darbinieku mobilitāti, Erasmus+ akreditācijas projekta ietvaros! Esam ļoti gandarīti par paveikto!Apmācības notika no 1. līdz 10. martam, Smārdē un pulcēja 15 dalībniekus no Čehijas, Itālijas, Polijas, Latvijas un Grieķijas!Apmācību dalībnieki :️apguva veidus, kā izpaust uz āru to, kas ir ilgstoši bijis nepamanīts️veidoja dziļu, apzinātu saikni ar sevi caur kontaktimprovizāciju️apguva jogas mākslu un praktiskus paņēmienu labklājības veicināšanā️pieredzēja veidus kā vadīt savu enerģiju️uz brīdi atgriezās bezrūpīgā bērnībā️iepazinā tiltus, kuri savieno prātu un ķermeni️atklāja savu iekšējo un ārējo dabuLiels paldies mūsu partneriem: @youniqueczech , @teatroinvisibile , @creative.youthland , @edu_challenge -------------------Recently we organised the first Erasmus+ Youth Worker Mobility of this year under the framework of the Erasmus+ accreditation project! It was a great success, and we are very pleased about it!The training course took place from the 1st til 10th of March in Smarde, gathering 15 participants from Czechia, Italy, Poland, Latvia and Greece.During the training ...
Lasīt Tālāk

Projekts “Esi aktīvs!”

“Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai” uzsākusi projektu “Esi aktīvs!”, kas radīts ar mērķi iedvesmot, iesaistīt un izglītot reģionu jauniešus kļūt pilsoniski aktīviem un attīstīt viņu līderības prasmes! Projekta mērķauditorija ir Dobeles, Rēzeknes, Saldus, Ventspils, Engures, Siguldas, Jēkabpils jaunieši. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Uzskatām, ka Latvijas reģionu jauniešiem jāpievērš lielāka uzmanība, jo bieži aktivitātes norisinās Rīgā, jauniešiem tās ir grūti sasniedzamas un nepieejamas. Līdzīga situācija ir arī ar reģonu jauniešu iesaisti un izglītību par tēmām kā neformālā izglītība, lēmumpieņemšanu un Eiropas Savienību. Tā kā liela daļa aktīvāko biedrības biedru ir tieši no reģioniem, zinām, ka reģionos apslēpts liels potenciāls un pilsoniskā iesaiste ir iespējama! Projekta gaita: Projekta ietvaros dodamies uz Dobeles, Rēzeknes, Saldus, Ventspils, Engures, Siguldas, Jēkabpils novadiem, lai jauniešiem dažādos veidos pasniegtu informāciju par Eiropas Savenību, dažādām iesaistes iespējām savā reģionā, Latvijā un Eiropas Savienībā, attīstītu un ...
Lasīt Tālāk

KAS IR ANO?

[video src="https://www.klubsmaja.lv/wp-content/uploads/2022/12/KAS-IR-ANO.mp4" /] Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros Instagram Facebook Twitter ...
Lasīt Tālāk

CAP APMĀCĪBAS

Jauniešos ir enerģija! Par to pārliecinājāmies 9.-10.aprīlī CAP 3.0 apmācībās, kuras norisinājās mūsu draugu telpās - jauniešu centrā “Kaņieris”. Katru gadu Klubs “Māja” organizē CAP apmācības, kuras galvenais mērķis ir celt organizācijas kapacitāti, bet, protams, arī dot jauniešiem zināšanas un veicināt saliedētību savā starpā. Šīs apmācības organizēja RCO vienība (Rīgas Centrālā organizācija) savas vienības biedriem. Kopā pulcējāmies 30 aktīvi jaunieši un šie visi 30 sastāvēja no - organizatoriem, valdes pārstāvjiem, 20 dalībniekiem, no kuriem 15 dalībnekii apguva pasākumu organizēšanas prasmes un 5 dalībnieki apguva mentoru prasmes. Lektore Kristīne Tjarve iepazīstināja mūs ar pasākumu producēšanu un pasākumu komunikāciju. Jeb dažādām svarīgām lietām, kuras noteikti jāzina pasākumu organizatoriem. Apmācībās 15 dalībniekiem bija iespēja izplānot savu pasākumu no A līdz Z. Radās tādas idejas kā jauno mākslinieku festivāls, debates u.c. Protams, dalībnieki iepazinās arī ar to, kas ir Klubs “Māja”, kā arī nodevām dažādas zināšanas, kas viņiem ļautu Klubs “Māja” darboties vienkāršāk un ...
Lasīt Tālāk

Valsts programmas projekta noslēgums ir klāt.

Sākot no 2021. gada janvāra līdz 2022. gada janvārim, Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, realizēja daudzas un dažādas aktivitātes, kur daļa no tām tika finansētas ar Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.- 2023.gada palīdzību. Šīm aktivitātēm tika uzstādīts mērķis - motivēt jauniešus iesaistīties politiskajās un pilsoniskajās aktivitātes gan klātienē, gan attālināti, ar apakšmērķi, veidot pozitīvu un pieņemošu politsko kultūru jauniešu vidē. Šajā rakstā mēs īsi pastāstīsim, ko mēs paveicām, kādi rezultāti tika sasniegti un kāds ir ilgtermiņa mērķis. Kā jau minējām, projekta ietvaros tika iekļautas daž ne dažādas aktivitātes, viena no pirmajām bija dalība Baltijas praida aktivitātēs. Fokuss bija tieši uz LGBTQ+ kopienām, mobingu skolās un iekļaujošas sabiedrības jautājumiem. Pasākumā piedalījās virs 70 jauniešiem, kur visi savstarpēji diskutēja par iepriekšminētajiem jautājumiem. Minot aktivitātes kur lielākais fokuss tika likts uz mentālo veselību, mūsu jaunieši šī gada 15. janvārī izveidoja mentālās veselības konferenci, kuras realizācijā piedalijās 10 brīvprātīgie un kopīgi atvēlēja virs ...
Lasīt Tālāk

Starptautiskā jaunatnes politika Latvijā

Starptautiskā jaunatnes politika Latvijā Ar prieku paziņojam, ka mūsu ilggadējā sadarbība ar Izglītības un Zinātnes ministriju un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru turpinās - šogad ar nacionāla mēroga projektu “Starptautiskā jaunatnes politika LV”. Projekts tiek īstenots ikgadējā jaunatnes politikas valsts budžeta ietvaros un tam uz diviem gadiem paredzēti vairāk kā 12000 EUR, kas palīdzēs biedrībai attīstīt jau piedāvātās programmas caur funkcionālajām vienībām un Eiropas Klubiem. Projekta ietvaros plānojam paplašināt biroja darbinieku pienākumus un skaitu, atjaunot un izveidot jaunus vadības un biedru komunikācijas kanālus un labiekārtot biedru iesaistes platformas biedrībā, tostarp izveidot viegli saprotamu brīvprātīgā darba uzskaites sistēmu. Projektā ir daudzas aktivitātes, tostarp ikgadējās biedru apmācības “CAP”, Eiropas Klubu metodisko materiālu izstrāde, ANO JDP starptautiskie komandējumi, delegāta atlase, JEF starptautiskie komandējumi un vairākas balsta aktivitātes, kuras mērķētas uz sistēmisku darbu ar jaunatni un biedrības attīstību. Lai sekotu līdzi projekta jaunumiem, pievienojies mums kā biedrs vai seko līdzi sociālajos tīklos @klubsmaja Projekts īstenots ...
Lasīt Tālāk

Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai izaugsme 2021.gadā

2021.gadā tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk – Klubs ”Māja”) un Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Pilsoniski aktīvi jaunieši reģionos” īstenošanu.Klubs "Māja" projekts “Pilsoniski aktīvi jaunieši reģionos” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu ir 10 mēnešus ilga programma mērķēta uz jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kas sastāv no trīs daļām – skolu vizītēm, reģionāliem semināriem un vasaras nometnes, iesaistot kopumā vairāk kā 450 personas projekta aktivitātēs. Projekta aktivitātes notiks visā Latvijā, īpašu uzsvaru liekot uz ārpus Rīgas reģiona esošajiem jauniešiem.Projekta mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par iesaistes iespējām mūsdienu sabiedriskajā aktīvismā, tāpat kā veicināt to integrāciju vietējā kopienā ar mērķi veidot pilsoniski aktīvas un saliedētas kopienas reģionos.Projektā tieši iesaistītās personas ir Klubs „Māja” esošie biedri, kopējā organizācijas un projekta mērķauditorija ir jaunieši – gan tie, kuri jau darbojas organizācijas ietvaros, gan tie, kuri vēl nav uzsākuši aktīvu darbību pilsoniskajā jomā. Klubs “Māja” projektā ...
Lasīt Tālāk

Klubs “Māja” izaugsme 2019. – 2020. gadā

2019. gada 10. maijā tika noslēgta divpusēja vienošanās starp Klubs "Māja" un Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros NR VP2019/2.1-4. Projekta sauklis ir #EuropeGoals un mēs centīsimies noskaidrot dažādu jauniešu mērķus, lai secinātu - kādas iespējas šiem jauniešiem ir svarīgi piedāvāt to izaugsmes veicināšanai. Raivis Gunārs Tauriņš, projekta vadītājs un organizācijas attīstības koordinators Projekta mērķis ir stiprināt Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai (turpmāk - Klubs ”Māja”) nacionālo pārklājumu un starptautiskos sadarbības tīklus, lai organizācija varētu kvalitatīvāk nodrošināt jauniešu izglītošanu par Eiropas Savienību un jauniešu interešu aizstāvību. Projektā tieši iesaistītās personas ir Klubs „Māja” reģionālajās pārstāvniecībās esošie biedri, kopējā organizācijas un projekta mērķauditorija ir jaunieši – gan tie, kuri jau darbojas organizācijas ietvaros, gan tie, kuri vēl nav uzsākuši aktīvu darbību pilsoniskajā jomā. Projekta laikā tika stiprināta un paplašināta Eiropas klubu kustība Latvijā, izstrādāta neformālās izglītības programma, kuru pielietos iknedēļas ...
Lasīt Tālāk

Iespēja jauniešiem, kas bijuši apmaiņās

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus ar pieredzi ES programmu “Erasmus+” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektos pieteikties “EuroPeers” jeb vienaudžu izglītotāju tīklā. Pirmās mācības jauniešiem vecumā no 16 līdz 30+ gadiem notiks 2019. gada 29. un 30. martā Ķeguma novadā. Pieteikšanās līdz 17.martam! Abu dienu garumā jaunieši neformālā vidē mācīsies dalīties ar savu personīgo pieredzi jaunatnes jomas projektos, kā arī attīstīs līderības un pasākumu organizēšanas prasmes, lai iedvesmotu citus jauniešus savā skolā, pilsētā vai reģionā izmantot ES programmu piedāvātās iespējas. Mācībās dalībniekiem tiks nostiprinātas zināšanas par Eiropas programmu piedāvātajām iespējām jauniešiem, atbalsta rīkiem neformālās izglītības sekmēšanai un informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk. Savā pieredzē par dalību projektos un starptautiskajās “EuroPeers” mācībās dalās Brigita Medne: “Man ir bijis tas prieks un reizē arī izaicinājums augt un veidoties “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vidē. Aptuveni astoņi gadi, bezmaksas pabūts desmit valstīs, iegūtas jaunas zināšanas, prasmes, izaicinājumi, daudz jaunu kontaktu un gūzma sajūtu, sevis iepazīšana ...
Lasīt Tālāk

Solidaritātes korpuss

Hey, Hey!Nedzīvosim vienaldzībā – ja esi vecumā no 18 līz 30, piesakies solidaritātes korpusā!Tur atradīsi simtiem piedāvājumu doties īstermiņa vai ilgtermiņa brīvprātīgajā darbā tepat Eiropā, vai kaut kur tālāk, kā arī apmaksāta darba un prakses piedāvājumus. Reģistrējieshttps://europa.eu/youth/solidarity_lv ...
Lasīt Tālāk