Klubs "Māja" rekvizīti

Biedrība “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”
Reģistrācijas numurs: 40008009648
Juridiskā adrese: Hospitāļu iela 25a-2, Rīga, LV – 1013
IBAN kods: LV12HABA0551043721581
Banka: “SWEDBANK” AS BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22