JAUNATNE VIENOTAI
EIROPAI

Aktualitātes

2021.gada 20. februārī tiešsaistes platformā Zoom norisinājās nacionālā konference “Taskforce”.

Aicinām skolā dibināt Eiropas klubu, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas par Eiropas Savienību, kā arī attīstītu komandas darba prasmes. 


PARTNERI UN ATBALSTĪTĀJI