EIROPAS BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS

Par brīvprātīgo darbu.

Eiropas brīvprātīgais darbs jeb European Voluntary Service (turpmāk – EBD) ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 – 30 gadiem kādā no programmas -“Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībvalstīm 2 līdz 12 mēnešus strādāt uzņēmējorganizācijā, ar savām idejām un darbu palīdzot realizēt tās mērķus. Projektu tēmas ir ļoti dažādas – vide, māksla, kultūra, piederība Eiropai, jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības aprūpe, brīvā laika aktivitātes, sports, mediji un komunikācijas u.c.

Dalība EBD projektos jaunietim sniedz jaunas zināšanas un darba pieredzi sev interesējošā jomā. Citas valsts un kultūras iepazīšana ļauj labāk iepazīt sevi un “izkāpt no komforta zonas”. Tāpat nozīmīgs ieguvums ir jaunas valodas apguve, iegūtie draugi un paplašināts redzes loks.

Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām jaunietis saņem sertifikātu “YOUTHPASS”, kas apliecina un apraksta Eiropas Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi.

Pirms projekta nepieciešamais.

Lai dotos EBD, tev būs nepieciešama akreditēta nosūtītājorganizācija (NO), kas tevi sagatavos un nosūtīs brīvprātīgajā darbā, un akreditēta uzņēmējorganizācija (UO), kurā Tu strādāsi sava EBD projekta laikā. Šīs organizācijas vari apskatīt akreditēto organizāciju datu bāzē.

Arī Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai ir akreditēta nosūtītājorganizācija un uzņemējorganizācija līdz 2018. gadam, kura Tev BEZ MAKSAS palīdzēs sagatavoties izvēlētajam EBD projektam.

Ja vēlies, lai Klubs “Māja” kļūst par Tavu nosūtītājorganizāciju, vai Tev ir kādi jautājumi par Eiropas Brīvprātīgo darbu, tad raksti uz baiba.jegere@klubsmaja.lv

Dalība projektā – par brīvu!

Pieteikšanās brīvprātīgajam darbam un dalība tajā ir BEZ MAKSAS! Brīvprātīgais par šo darbu nesaņem atalgojumu, taču viņam tiek apmaksāti ceļa izdevumi uz izvēlēto valsti abos virzienos. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams līdzfinansējums ceļa izmaksām. 

Tiek segti arī uzturēšanās izdevumi, proti, dzīvesvieta, vietējā transporta biļetes un pārtika. Katram jaunietim ir apdrošināta veselība un dzīvība-, gadījumiem, ja nepieciešama mediķu palīdzība. Brīvprātīgais saņem kabatas naudu, kuras apjoms ir atkarīgs no valsts, kurā EBD notiek. Brīvprātīgajam bezmaksas tiek nodrošināta darbam nepieciešamā apmācība.

Īpaši tiek atbalstīta jauniešu ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām iesaistīšana programmā. Šiem jauniešiem brīvprātīgā darba projekts var ilgt no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem. Atsevišķos gadījumos ir pieļaujama arī 16 gadus vecu jauniešu iesaistīšana.

Brīvprātīgo pieredze.

Dalība EBD projektos jaunietim sniedz jaunas zināšanas un darba pieredzi sev interesējošā jomā. Citas valsts un kultūras iepazīšana ļauj labāk iepazīt sevi un “izkāpt no komforta zonas”. 

Tāpat nozīmīgs ieguvums ir jaunas valodas apguve, iegūtie draugi un paplašināts redzes loks. Pēc brīvprātīgā darba projekta beigām jaunietis saņem Jaunatnes pasi (ang.v.YOUTHPASS), kas apliecina un apraksta Eiropas Brīvprātīgā darba laikā gūto mācīšanās pieredzi.