fbpx

VALDE 2020./21. GADĀ

Benita Ozola

Klubs "Māja" prezidente

benita.ozola@klubsmaja.lv

Jēkabs Dzenītis

Viceprezidents ārlietās

jekabs.dzenitis@klubsmaja.lv

Rūdolfs Podzis

Viceprezidents iekšlietās

rudolfs.podzis@klubsmaja.lv

Keita Dīcmane

Starptautisko vienību koordinatore

keita.dicmane@klubsmaja.lv

Marats Abdullajevs

Nacionālo vienību vadītājs

marats@klubsmaja.lv

Patrīcija Annija Gudina

valdes atbildīgā sekretāre

patricija.gudina@klubsmaja.lv

MŪSU BIROJS

Estere Upmale

Mājaslapas administratore

estere.upmale@klubsmaja.lv

Terēze Teibe

Vienības De.ģenerācija vadītāja

tereze.teibe@klubsmaja.lv

Natālija Knipše

ANO JDP delegāte

natalija@klubsmaja.lv

ONUR OBEKCAN

Projektu vadītājs

onur.obekcan@klubsmaja.lv

Deivija Zepa

Projektu aktivitāšu koordinatore

deivija.zepa@klubsmaja.lv

Ilga Vālodze Ābele

Projektu finanšu koordinatore

ilga.valodze.abele@klubsmaja.lv

Līga Siliņa

Grāmatvede

liga.silina@klubsmaja.lv