VALDE 2020./21. GADĀ

Benita ozola

Klubs “Māja” prezidente

benita.ozola@klubsmaja.lv

 

Jēkabs dzenītis

Viceprezidents ārlietās

jekabs.dzenitis@klubsmaja.lv

Rūdolfs Podzis

Viceprezidents iekšlietās

rudolfs.podzis@klubsmaja.lv

Keita Dīcmane

STARPTAUTISKO VIENĪBU KOORDINATORE

keita.dicmane@klubsmaja.lv

MARATS ABDULLAJEVS

NACIONĀLO VIENĪBU VADĪTĀJS

marats@klubsmaja.lv

PATRĪCIJA ANNIJA GUDINA

VALDES ATBILDĪGĀ SEKRETĀRE

patricija.gudina@klubsmaja.lv

MŪSU BIROJS

Estere Upmale

MĀJASLAPAS ADMINISTRATORE

estere.upmale@klubsmaja.lv

Terēze Teibe

VIENĪBAS ”DE.ĢENERĀCIJA” VADĪTĀJA

tereze.teibe@klubsmaja.lv

Natālija Knipše

ANO JDP DELEGĀTE

natalija@klubsmaja.lv

RAIVIS GUNĀRS TAURIŅŠ

PROJEKTU VADĪTĀJS

raivis@klubsmaja.lv

DEIVIJA ZEPA

PROJEKTU AKTIVITĀŠU KOORDINATORE

deivija.zepa@klubsmaja.lv

ILGA VĀLODZE ĀBELE

PROJEKTU FINANŠU KOORDINATORE

ilga.valodze.abele@klubsmaja.lv

LĪGA SILIŅA

grāmatvede

liga.silina@klubsmaja.lv