Nikola Kleinberga

Viceprezidente ārlietās / projekta koord.

nikola.kleinberga@klubsmaja.lv

Ance Mālkalna

Prezidente / Projekta vadītāja

ance.malkalna@klubsmaja.lv

KĀRLIS GAILUMS

VICEPREZIDENTS IEKŠLIETĀS / projekta koord.

karlis.gailums@klubsmaja.lv

Ance Mālkalna

Prezidente / Projekta vadītāja

ance.malkalna@klubsmaja.lv

KĀRLIS GAILUMS

VICEPREZIDENTS IEKŠLIETĀS / projekta koord.

karlis.gailums@klubsmaja.lv

Nikola Kleinberga

Viceprezidente ārlietās / projekta koord.

nikola.kleinberga@klubsmaja.lv

ESTERE UPMALE

VALDES ATBILDĪGĀ SEKRETĀRE

estere.upmale@klubsmaja.lv

Sintija Beitāne

RĪGAS ISTABAS VADĪTĀJA / projekta koord.

sintija.beitane@klubsmaja.lv

Emīlija Melberga

JAUNO EIROPAS FEDERĀLISTU KOORDINATORE

emilija.melberga@klubsmaja.lv

Jēkabs Dzenītis

DE.ĢENERĀCIJA VADĪTĀJS / projekta koord.

jekabs.dzenitis@klubsmaja.lv

Annija Žunda

EIROPAS KLUBU KOORDINATORE

annija.zunda@klubsmaja.lv

Melisa Matvejeva

ANO JDP DELEGĀTE

melisa.matvejeva@klubsmaja.lv

Dāniels Liecis

Aktivitāšu koordinators

daniels.liecis@klubsmaja.lv

KĀRLIS GAILUMS

Mājaslapas administrators

karlis.gailums@klubsmaja.lv

Marats Abdullajevs

Erasmus+ akreditācijas koordinators

marats@klubsmaja.lv

Dagnija Šika

ANO JDP koordinatore

dagnija.sika@klubsmaja.lv

Santija Veselova

Projektu finanšu koordinatore

santija.veselova@klubsmaja.lv

Līga Siliņa

Grāmatvede

liga.silina@klubsmaja.lv