VALDE 2021./22. GADĀ

Jēkabs Dzenītis

Viceprezidents ārlietās

jekabs.dzenitis@klubsmaja.lv

Benita Ozola

Klubs "Māja" prezidente

benita.ozola@klubsmaja.lv

KĀRLIS GAILUMS

VICEPREZIDENTS IEKŠLIETĀS

karlis.gailums@klubsmaja.lv

ESTERE UPMALE

VALDES ATBILDĪGĀ SEKRETĀRE

estere.upmale@klubsmaja.lv

PADOME 2021./22. GADĀ

Sintija Beitāne

RĪGAS CENTRĀLĀS ORGANIZĀCIJAS VADĪTĀJA

sintija.beitane@klubsmaja.lv

ANCE MĀLKALNA

JAUNO EIROPAS FEDERĀLISTU KOORDINATORE

ance.malkalna@klubsmaja.lv

TERĒZE TEIBE

DE.ĢENERĀCIJA VADĪTĀJA

tereze.teibe@klubsmaja.lv

ELIZABETE KLĒRA BOŽE

EIROPAS KLUBU KOORDINATORE

elizabete.klera@klubsmaja.lv

ANETE BIĶE

ANO JDP DELEGĀTE

anete.bike@klubsmaja.lv

MŪSU BIROJS

Dāniels Liecis

Aktivitāšu koordinators

daniels.liecis@klubsmaja.lv

ONUR OBEKCAN

Projektu vadītājs

onur.obekcan@klubsmaja.lv

Marats Abdullajevs

Erasmus+ akreditācijas koordinators

marats@klubsmaja.lv

Nikola Kleinberga

Projekta vadītāja

nikola.kleinberga@klubsmaja.lv

Santija Veselova

Projektu finanšu koordinatore

santija.veselova@klubsmaja.lv

Līga Siliņa

Grāmatvede

liga.silina@klubsmaja.lv

KĀRLIS GAILUMS

Mājaslapas administrators

Tiek meklēts interesents mājaslapas administrēšanā