Aicinājums projekta “Y-FED: Europe is what we make of it” ietvaros rīkotā hakatona mentoriem

Nevalstiskā organizācija “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” meklē divus mentorus hakatona organizēšanai 2020. gada 14. – 15. augustā.

Hakatona mērķauditorija ir 30 aktīvi jaunieši no visas Latvijas.

Par projektu
Projekta “Y-FED: Europe is what we make of it” (tulk.: Y-FED: Eiropa ir tā, ko mēs no tās veidojam) mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības procesos un to izpratni, tādējādi izstrādājot priekšlikumu institucionālās sistēmas uzlabošanai saskaņā ar Eiropas jaunatnes mērķiem.

“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” sadarbībā ar Jaunajiem Eiropas Federālistiem (Young European Federalists) rīko hakatonu projekta ietvaros.
Iniciatīvu atbalsta un finansē Erasmus+ “European Youth Together”.

Prasības un veicamie uzdevumi
– Spēja veicināt jauniešu iesasisti, izmantojot neformālās izglītības metodes
– Spēja rosināt jauniešus izstrādāt inovatīvus risinājumus
– Spēja radīt motivētu, brīvu un pozitīvu gaisotni
– Zināšanas par Eiropas savienības institūcijām un to darbību
– Izpratne par hakatona konceptu
– Uzrakstīt atskaiti par savu paveikto darbu pēc pasākuma norises

Kā pieteikties?
Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli, kas jānosūta uz birojs@klubsmaja.lv.