Default image

Kārlis Gailums

JLP #2 – Mentoru apmācības

Klubs “Māja” komanda un Jauno Līderu programmas absolventi 25. aprīlī piedalījās projekta “Metodiska pieeja NVO iekšējās sistēmas pilnveidei” rīkotajās mentoru apmācībās kopā ar lektori Ingu Laugali. Apmācību laikā uzzinājām vairāk par to cik svarīgi ir izvirzīt mērķus, kā tos pielieto…

Kvalitātes apmācībās Jelgavā

22. martā aizvadījām pēdējās kvalitātes vadības apmācības “Rīki darbam, rīki dzīvei!”. Šoreiz viesojāmies Jelgavā, kur jaunatnes un NVO darbinieki uzzināja vairāk par kvalitātes vadību, digitālajiem rīkiem un metožu un materiālu datubāzi. ❤ Paldies Oskaram Šulcam un Jelgavas jauniešu centram “Pakāpiens”…

Kvalitātes apmācībās Madonā

15. martā aizvadījām pirmspēdējās kvalitātes vadības apmācības “Rīki darbam, rīki dzīvei!” Madonā, kur jaunatnes un NVO darbinieki uzzināja vairāk par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu, kā arī iepazinās ar digitālajiem rīkiem un metožu un materiālu…

Kvalitātes apmācībās Rīgā

8. martā satikāmies ar Rīgas un pierīgas jaunatnes un NVO darbiniekiem, lai aizvadītu trešās kvalitātes vadības apmācības. Apmācību laikā uzzināja par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu, apguva zināšanas kvalitātes vadības ieviešanu, iepazinās ar digitālajiem rīkiem,…

Kvalitātes apmācībās Rēzeknē

Marta pirmajā dienā, projekta komanda devās uz Rēzekni, lai dalītos ar Latgales jaunatnes un NVO darbiniekiem par rīkiem, ko var izmantot, lai stiprinātu savu un NVO darbu. 💪😁 Apmācību laikā dalībnieki apguva zināšanas par kvalitātes vadību, dažādiem rīkiem, ko var…

Uzsākts jauns projekts!

Viena no Latvijas lielākajām jaunatnes organizācijām “Klubs “Māja” – Jaunatne vienotai Eiropai” uzsāk nacionāla mēroga projektu “Mūsu balsis, mūsu nākotne!”, kura mērķis ir mobilizēt sabiedrību, īpaši jauniešus, piedalīties EP vēlēšanās 2024. gadā, sniedzot tiem informatīvu atbalstu par šo vēlēšanu nozīmi un ietekmi…

ĪSFILMA “IZPROTI, IESAISTIES, LEM!”

Pirms diviem gadiem projekts “Izproti, iesaisties, lem!” uzsāka savu darbību, ar mērķi palielināt jauniešu politisko izglītību un iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos caur jauniešu izpratnes veicināšanu par demokrātiskajiem procesiem un līdzdalības iespējām. Īsfilma “Izproti, iesaisties, lem!” ir stāsts par projektā pieredzēto…

KONFERENCES ATSKATS

Sestdien, 20. janvārī, norisinājās konference “Vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā?”, kuras laikā caur diskusijām un neformālām sarunām mēģinājām rast atbildi uz šo patiesi aktuālo jautājumu jauniešu vidū! Atskaties uz pasākumu zemāk redzamajās galerijās:

SKATIES TIEŠRAIDI

Vai jaunietim ir vieta Latvijas politikā? Tieši ar tādu nosaukumu izsludinām konferenci, lai caur diskusijām un neformālām sarunām rastu atbildi uz šo jautājumu! Pasākumā Jūs sagaida diskusijas ar Latvijā pazīstamām presonām, pētījuma prezentācija, tīklošanās ar NVO, mūzikāls priekšnesums un daudzi…

Kvalitātes vadība Klubs “Māja”

Mūsu organizācija pēdējo gadu laikā ir izaugusi par vienu no lielākajām nacionāla mēroga organizācijām Latvijā. Ne velti, šajā gadā arī ieguvām JSPA apbalvojumu kategorijā “Līdzdalības stiprinātājs nacionālā mērogā”. Paplašinoties organizācijai ir trīškārši izaudzis komandas biedru skaits, pievienojies ievērojams skaits biedru,…

JLP iniciatīva “Etalonu digitalizācija”

Jauno Līderu Programmas ietvaros, jauniešiem bija nepieciešams izstrādāt savu iniciatīvu, balstoties uz programmas laikā iegūtajām zināšanām. 📚🎤 Viena no pirmajām iniciatīvām, kas tika īstenota, bija saistīta ar E-talonu digitalizāciju. Aktivitātes laikā programmas absolveni izstrādāja priekšlikumu par E-talonu digitalizāciju, kā arī…

Kontrasts – “Ko! Kas notiek ar jauniešiem?”

Šodien studijā viesojas Jēkabs un Ance, lai parunātu par projekta gaitā veikto pētījumu un iepazītos ar tās laikā iegūtajiem datiem. Patiešām, draugi, nav labi… Skaties: ej.uz/Kontrasts25 Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija…

JLP – Absolventu pieredzes stāsti

Pagājušajā nedēļā 10 jaunieši no Klubs “Māja” absolvēja pirmo Jauno Līderu programmu organizācijā, uzzini kādas atziņas un pieredzi ieguva absolventi! Jauno Līderu programma atsāks savu darbību jau 2024. gadā ar jaunu un uzlabotu programmu un uzbūvi, tā, lai katrs no…

JLP [5] – Līderisms un izlaidums

Pēdējo 6 nedēļu laikā, 10 jaunieši no Klubs “Māja”, katru nedēļu piedalījās Jauno Līderu programmas nodarbībās. Katrā nodarbībā jaunieši apguva jaunas prasmes kā mērķu formulēšana, komunikācija, laika plānošana, problēmu risināšana un vērtīborientācija, kā arī programmas laikā tika izveidota iniciatīvas aktivitāte…

Kontrasts – “Ko mums nodara skola?!?”

Šodien studijā viesojas Jēkabs un Sintija, lai parunātu par to, ko mums nodara skola un cik svarīga ir visa veida izglītība mūsu attīstībā un turpmākajā dzīvē! 💭🤔 Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un…

Vizīte uz Ādažu novada domi

24. oktobrī viesojāmies Ādažos, kur diskutējām ar Ādažu novada domes priekšsēdētāju Karīnu Miķelsoni, lai noskaidrotu ko Ādaži kā pašvaldība ir ieguvusi no tā, ka ir daļa no Eiropas Savienības. 🇪🇺 Runājām par ES struktūrfondiem, kā tos iztērē, uzklausījām Ādažu pašvaldības…

JLP [4] – Problēmu effektīva novēršana

Šodien aizvadījām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmas ceturto prakstisko nodarbību, kuras laikā mentors Jēkabs Dzenītis iepazīstināja jauniešus ar problēmu risināšanas metodēm. Jaunieši konstatēja potenciālos riskus un meklēja to cēļoņus, izmantojot problēmu koka metodi. odarbības beigās, jaunieši sāka darbu pie savas…

JLP [2/3] – Komunikācija un laika plānošana

Šodien aizvadījām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmas otro un trešo praktisko nodarbību, kurā mentori – Nikola Kleinberga un Estere Upmale, pastāstīja un iepazīstināja kā efektīvi plānot savu laiku, kā arī nodrošināt veiksmīgu komunikāciju. Nodarbības laikā jauniešu plānoja ne tikai savu…

JLP [1] – SMART mērķi un to nospraušana

Šodien aizvadījām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmas pirmo praktisko nodarbību, kurā mentors – Patrīcija Kleinberga pastāstīja un iepazīstināja ar mērķu nospraušanu, izvirzīšanu, kā arī komandas uzsāka darbību pie iniciatīvu izstrādes. Komandas katru nedēļu apgūs kādu jaunu prasmi, kas ne tikai…

JLP [0] – UZSĀKAM JAUNO LĪDERU PROGRAMMU

Pagājušajā nedēļā uzsākām Klubs “Māja” Jauno Līderu programmu, kurā 10 biedri 5 mentoru pavadībā aizvadīs 6 nedēļu garu apmācību programmu. Nodarbību laikā dalībnieki iegūs zināšanas un praktisku pieredzi, lai varētu kļūt par nākamajiem līderiem ne tikai Klubs “Māja”, bet arī…

ATSKATS: NO ZEMĀKĀ LĪMEŅA UZ AUGSTĀKU POLITIKU

Augusta noslēgumā komanda kopā ar brīvprātīgajiem divas dienas strādāja pie mācību darbu labošanas, kurus aizpildīja skolēni no dažādām skolām projekta pētījuma ietvaros. Darbu labošanas laikā tika iegūti dati par jauniešu politiskajām zināšanām, kas noderēs veiksmīga pētījuma izveidei. Neliels atskats no…

ATSKATS: VASARAS NOSLĒGUMA SVĒTKI 2023

Pagājušajā nedēļā mūsu komandas biedri – Ance un Jēkabs – devās uz Venstpili, lai piedalītos “VASARAS NOSLĒGUMA SVĒTKOS 2023”. Pasākuma laikā jaunieši runāja par iesaistes iespējām Latvijā un par demokrātijas vērtību stiprināšanu Latvijā! Neliels atskats no pasākuma: Projektu “Izproti, iesaisties,…

PAR PADZIĻINĀTU POLITIKAS MĀCĪBU

Paraksti manabalss.lv iniciatīvu par padziļināto politiskas mācību! Reti kurš jaunietis ikdienā pats interesējas par politiku un pats mēģina izprast, kā tā tiek veidota. Tāpēc ir kritiski svarīgi šīs zināšanas jauniešiem nodrošināt skolā, lai, beidzot skolu un sasniedzot vēlēšanu vecumu, jauniešiem…

PAR ATĻAUTO DARBA STUNDU PALIELINĀŠANU JAUNIEŠIEM!

Paraksti manabalss.lv iniciatīvu par atļauto darba stundu palielināšanu jauniešiem! Bieži vien jauniešiem ir iespēja apvienot skolu ar darbu, taču viņus ierobežo likums, neļaujot tiem strādāt vairāk darba stundu vai strādāt brīvdienās. Vēlos šo likumu mainīt, lai sniegtu jauniešiem lielākas iespējas…

Pētījums skolās

Pēdējo mēnešu laikā, aktīvi strādājam pie pētījuma izstrādes skolās par politiskās izglītības ieviešanu interešu izglītībā! Galvenais mērķis ir veikt praktisku pētījumu, lai izprastu vai padziļinātā politiskā izglītība labvēlīgi ietekmē jauniešu izpratni un iesaisti politiskajās aktivitātēs. Uzzini pētījuma rezultātus noslēguma konferencē…

Kontrasts – “Ko Saeima ir izdarījusi līdz šim?!”

Pievienojies sarunai ar Reini un Armandu par to, ko 14. Saeima ir paveikusi līdz šim! 🤩 Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. #AktivoIedzivotajuFonds#ActiveCitizensFund#EEAgrants#EEAgrantsLatvia

Kvalitātes vadības apmacības

Pagājušajā nedēļā Klubs “Māja” komanda devās kvalitātes vadības apmācībās. 🤩👀 Divu dienu garumā eksperte Marija Cīrule iepazīstināja mūs ar kvalitātes vadības būtību, nozīmi un pielietojumu, kā arī sniedza prakstiskās prasmes strādājot jau pie procesu shēmu izstrādes organizācijas darbības uzlabošanai un…

Pasākums “CAP” – Atskats

Atskatīsimies vēl pēdējo reizi uz pagājušajā nedēļām organizētajām biedru kapacitātes celšanas apmācībām – CAP! 🤩 Apmācību laikā 40 Klubs “Māja” biedri ieguva jaunas zināšanas ne tikai pašas organizācijas darbībā, bet arī ieguva jaunas prasmes, ko pielietot darbā jaunatnes jomā un…

Kontrasts – “Vai Jauniešu Saeima ir bezjēdzīga?”

Vai Jauniešu Saeima ir bezjēdzīga? To mūsu jaunajā epizodē mēģina noskaidrot Armands un Reinis! 👀 Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. #AktivoIedzivotajuFonds#ActiveCitizensFund#EEAgrants#EEAgrantsLatvia

Pasākums “CAP”

Klubs “Māja” kapacitātes celšanas pasākums, kura laikā jauniešiem un komandai tiks ne tikai dotas jaunas zināšanas, kuras noderēs darbā ar jauniešiem, bet arī pasākums veidots sadarbības starp biedriem un komandas dalībniekiem. Pasākums notiks 14.06-15.06 Upesvillā! Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē…

Pasākums “Iepazīsti Saeimu!” | ATSKATS

Turpinot aktīvi iesaistīt jauniešus aktivitātēs, kas ne tikai pilveido viņu zināšanas par politisko sistēmu Latvijā, bet arī veicina viņu līdzdalību, devāmies ekskursijā uz Saeimas ēku! 🤩🏦 Ekskursijas laikā uzzinājām ne tikai par ēkas vēsturi, bet arī iepazinām sīkāk pašas Saeimas…

Pasākums “Iepazīsti Saeimu!”

Vai vēlies iepazīt Saeimas ēku, deputātu darbu un ikdienu un visu beidzot pašus deputātus? 🤔 Piedāvājam jauniešiem doties ēnu dienā uz Saeimu! 🏢 Paredzēta īsa ekskursija pa Saeimas ēku un neformāla tikšanās ar deputātiem, tostarp diskusijas un nelielas aktivitātes. 🥳…

Kontrasts – “Eiropas diena”

Armands ar Reini pārrunā 9. maija svinēšanu kā Eiropas dienu, tā nozīmi un Eiropas Savienības pirmssākumus. Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. #AktivoIedzivotajuFonds#ActiveCitizensFund#EEAgrants#EEAgrantsLatvia

Hakatons “No idejas, līdz redzējumam” | Atskata video

Laiks atskatīties uz Hakatonu “No idejas, līdz redzējumam”, kurā piedalījās vairāk kā 40 jaunieši un izstrādāja sociālā uzņēmuma idejas, kas uzlabotu jauniešu dzīves Latvijā! 👍💡 Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu…

Kontrasts – “Anketu spēks”

Šoreiz Armands un Dāniels spriež par to, kā no pasīva jaunieša kļūt par aktīvu un to, cik liels spēks ir anketām. Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu…

Projekts “Esi aktīvs!”

“Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” uzsākusi projektu “Esi aktīvs!”, kas radīts ar mērķi iedvesmot, iesaistīt un izglītot reģionu jauniešus kļūt pilsoniski aktīviem un attīstīt viņu līderības prasmes! Projekta mērķauditorija ir Dobeles, Rēzeknes, Saldus, Ventspils, Engures, Siguldas, Jēkabpils jaunieši. Projekts…

Kontrasts – “Jaunieši + politika = ???”

Jaunieši + politika? Vai tas maz ir iespējams?👀 Par to arī jaunā epizode – vai jaunieši izprot politiku un tās dažādos aspektus: zaļo politiku, izglītību un citus.🤯 Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un…

Kontrasts – “Nav naudas, nav baudas”

Klausies podkāsta Kontrasts epizodi, kur šoreiz viss par un ap to, kādas ir jauniešu iespējas darboties bez naudas.💸💰 Kā arī tiekamies jau nākošpiektdien hakatonā, kur labākās idejas saņems naudas balvas un dosim jauniešiem iespēju darboties un izstrādāt idejas, lai uzlabotu…

Hakatona mājaslapa

Visu aktuālo informāciju meklē Hakatona mājaslapā hakatons.klubsmaja.lv 🙂🖥 Mājaslapā vari pieteikties pasākumam, atrast visus nepieciešamos dokumentus un nolikumus, apskatīt izstrādāto programmu un atrast hakatona organizatoru kontaktus, lai uzdotu savus interesējošos jautājumus! 📌 Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un…

Kontrasts – “Politiķu sirdsapziņa”

Vai vispār ir jēga censties, pildīt savu pilsoņa pienākumu un līdzdarboties demokrātijas veidošanā? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem Reinis un Armands ieslīgst podkāsta Kontrasts epizodē? 👀 Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un…

Kontrasts – “Pēcvēlēsanu apjukums”

Jau pagājis kāds laiciņš kopš 14. Saeimas vēlēšanām, bet atskatoties uz pagājušajā gadā paveikto un gatavojoties vidustermiņa konferencei, aicinām apskatīties podkāsta Kontrasts epizodi, kur viesojas Ance Mālkalna, lai pārspriestu pēcvēlēšanu apjukumu.👀 Vai mums vajadzētu interesēties par Eiropas Parlamenta vēlēšanām? Vai…

Vidustermiņa konference [+GALERIJA]

Pirms gada uzsākām aktīvu kampaņu Latvijas demokrātijas stiprināšanā un jauniešu līdzdalības veicināšanā. 🇱🇻 Gada laikā esam gan paspējuši nodibināt spēcīgas sadarbības, izveidot izglītojošus materiālus jauniešiem un skolotājiem, iedvesmot jauniešus piedalīties vēlēšanās un paust savu viedokli, tiekoties ar lēmumpieņēmējiem. 📃 Aicinām…

2. VEIKSMĪGĀKAIS PROJEKTS LATVIJĀ!

Pagājušajā nedēļā Klubs “Māja” pārstāvji devās uz Jaunatnes lietu un Izglītības un zinātnes ministrijas gada konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2022” apbalvošanas ceremoniju. 🏆😌 Pasākuma laikā, organizācijai tika pasniegti sekojoši apbalvojumi:🥈 Klubs “Māja” – 2. vieta nominācijā “Līdzdalības stiprinātājs”🥈 Projekts…

Projekta posma atskats “Gadam ejot uz priekšu”

Gandrīz gada garumā, esam veidojuši un organizējuši daudz dažādus pasākumus un aktivitātes jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem par 14. Saeimas vēlēšanām! 🥳🎉 Aicinām pēdējo reizi atskatīties uz projekta pirmajā posmā paveikto un noskatīties atskata video “Gadam ejot uz priekšu”!👀 Projektu “Izproti,…

Kas tika 14. Saeimā?

Aplūkosim partijas, kas iekļuva 14. Saiemā, uzzināsim par to galvenajām vērtībām un populārākajiem deputātiem! Projektu “Izproti, iesaisties, lem!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EZZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.  #AktivoledzivotajuFonds #ActiveCitizensFund #EEAgrants #EEAgrantsLatvia

Izstrādāta jauna stratēģija!

Biedrības “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” stratēģijas galvenais mērķis ir noteikt biedrības ilgtermiņa darbības plānu, vērtības, mērķus un mehānismus tā sasniegšanai.  Klubs „Māja” ir jaunatnes organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veicināt Latvijas reģionu jauniešu izpratni par politiskajiem procesiem, aktualizējot…

Ielu intervijas

Šoreiz mēs dosimies intervēt jauniešu, lai noskaidrotu vai tie dosies vēlēt un kādā citā veidā ir iespējams jauniešiem iesaistīties demokrātijas procesu veicināšanā. Un portams, uzdosim svarīgo jautājumu – Kādai ir jābūt 14. Saeimai?

Kā atrast sev pareizo partiju?

Vai nevari izvēlēties par kuru partiju balsot nākošajās Saeimas vēlēšanās? 🤔 Vai nevari izprast izmantotos jēdzienus politikā? 😡 Ja atbilde uz kādu no šiem jautājumiem bija “Jā!”, tad noteikti apskaties izveidoto bukletu par partijām un noskaidro kā izvēlēties savām vērtībām…

Mācību īsfilma

2022. gada 1. oktobrī Latvijā notiks kārtējās – 14.Saeimas – vēlēšanas, kurās uz nākamajiem četriem gadiem būs jāievēl 100 parlamenta deputāti. Balsstiesības Saeimas vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Seko līdzi diviem tēliem – Pēteris un Kārlis un…

Kontrasts – “Politikas tējas sesija”

‘’Ai, saies ar tām vēlēšanām, ko tad es varu mainīt?’’, bet vai tiešām tā ir? 14. Saeimas vēlēšanas tuvojas ļoti straujiem soļiem. Kāpēc ir svarīgi balsot, kā neiekrist populisma viltīgajos slazdos un vēlreiz – kā vispār darbojas mūsu valdība?

Metodiskie materiāli

Projekta gaitā esam izstrādājuši daudz dažādus metodiskos materiālus par vēlēšanām, kas ir paredzēti gan skolēniem, gan skolotājiem! Esam izveidojuši metodisko materiālu skolotājiem “Kā palīdzēt neapjukt vēlēšanu džungļos”, kā arī metodisko materiālu skolēniem “Kā neapjukt vēlēšanu džungļos?”. Papildus ir izstrādāta īsfilma…

Festivāls “KOPUMS”

Arī mēs piedalāmies jauniešu festivālā KOPUMS! ? Meklē mūsu telti NVO kvartālā, lai radošā veidā uzzinātu vairāk par politiku un Saeimas vēlēšanām! ? Varēsiet mūs atrast visu pirmo festivāla dienu (12. augustā) no plkst. 10:00 – 19:00! ?

Atskats – diskusija LAMPā [GALERIJA]

Joprojām nevaram noticēt, ka mums bija tā iespēja organizēt savu diskusiju sarunu festivālā LAMPA. ? Un kur nu vēl pulcēt vairāk kā 100 interesentus! ? Tas bija patiešām iespaidīgi! ? Milzīgu paldies vēlamies teikt mūsu superīgajiem runātajiem ? – Andai…

Kontrsts – “Diagnoze: izdegšana”

Šķiet, ka katrs jaunietis kaut reizi ir to nospriedis par sevi vai kādu pazīstamo. ? Šoreiz ne tik drūma (nu, varbūt tikai nedaudz ?) saruna par mentālo veselību – par spiedienu no darba vides, sabiedrības, drīzajām Saeimas vēlēšanām, skeptiskajiem vecākiem…

Diskusija “Cik populārs ir populisms?”

?Populisms. Plašs jēdziens, kas sabiedrībā mēdz izraisīt dažādas emocijas. Citi nezina, kas tas ir, citi šo vārdu izrunā ar riebumu, bet citi izmanto savtīgiem mērķiem. ❓Kas tad īsti ir populisms un vai tas tiešām ir tik populārs, kā to uztver?Šķietami,…

Neformālās debates

?Ceturtdien, 16. jūnijā, plkst. 17:00 Ziedoņdārzā norisināsies “Neformālās debates”. ?Pasākumā jaunieši jautrā gaisotnē iepazīs debates, dažādas sarežģītas tēmas un paši sevi. ?Plānots apgūt debašu pamatus un darbu komandā ar citiem jauniešiem, tāpat arī izmantot iegūtās zināšanas praktiski – debatējot. ⏱Pasākums…

CAP APMĀCĪBAS

Jauniešos ir enerģija! Par to pārliecinājāmies 9.-10.aprīlī CAP 3.0 apmācībās, kuras norisinājās mūsu draugu telpās – jauniešu centrā “Kaņieris”. Katru gadu Klubs “Māja” organizē CAP apmācības, kuras galvenais mērķis ir celt organizācijas kapacitāti, bet, protams, arī dot jauniešiem zināšanas un…

Kontrasts – Viss nav tik vienkārši

Kāds ir ceļš no jaunieša iniciatīvas līdz lēmumu pieņēmējam? Praktiskā Dagnija un zinošais Jēkabs šoreiz diskutē par dažādām aktuālām mūsu sabiedrības norisēm – dzīvesbiedru iniciatīvu, zaļās nākotnes pūliņiem, Eiropas Jaunatnes gadu, kā arī kompromisu meklējumiem starp jauniešiem un augstāk stāvošiem.…

Kontrasts – Burbuļi, kas nesprāgst

Hei, hei! Šoreiz Jēkabs un Dagnija ir uzcepuši sēriju no nopietni domājošā jauniešu skatupunkta par Ukrainā notiekošo, dažnedažādiem informācijas burbuļiem un ‘’personīgajiem kariem’’. Kā arī uzzini, kas ir noslēpumainais Alberts Dūmiņš! Epizode tapusi sadarbībā ar projektu “Izproti, iesaisties, lem!”, kuru…